•  Housegard: Brandbeskyttelse for boliger og virksomheder.

Velkommen til vores FAQ. Her har vi opstillet nogle af de mest almindelige spørgsmål, vi får omkring brandsikkerhed og brandbeskyttelse.


Finder du ikke svar på dit spørgsmål? Kontakt os på info@housegard.com


Stil dit spørgsmålAlle spørgsmål

Brandslukkere
Kan jeg se hvor gammel min ildslukker er?

Du kan se hvor gammel din ildslukker er, ved at kigge efter prd. dato. Den finder du i bunden af ildslukkeren på cylinderen.

Hvorfor anbefaler man pulverbrandslukkere frem for skumbrandslukkere?

Pulverbrandslukkere med ABC-pulver er en allround-slukker, der dækker de fleste typer af brande fra fibrøse materialer (A), brandbare væsker (B) til gasbrande (C).

Andre fordele ved pulverbrandslukkere er;

 • Højere effekt end andre slukkemidler
 • Lettest at anvende for ukyndige
 • Bedste rækkevidde på slukkemidlet
Hvornår skal man anvende en skumbrandslukker?

Skumbrandslukkere er specielt effektive ved væskebrande (klasse B) og forårsager desuden mindre sekundærskader end pulverbrandslukkere.

Hvorfor står der ingen angivelse af effektivitetsklasse for klasse C brand på en ABC-slukker?

Klasse C er gasbrande og der findes ikke klassificering for disse.

Er der forskel på hvor gode brandslukkere er?

Ja, ud fra effektivitetsklassen ser man hvor god en slukker er.

Eksempel 55A 233B C:

Cifret viser hvilken effektivitetsklasse slukkeren har, jo højere cifre desto bedre er slukkeren til at slukke den angivne type brand. Bogstavet angiver hvilken type brand slukkeren er egnet til, A-brande i organiske materialer som træ, papir, tekstiler, B-væskebrande som olie, benzin, maling, C-gasbrande og F-friturebrande.

Hvad betyder ABC-slukker?

Det betyder at slukkeren er godkendt til at anvendes mod brande der er opstået i organiske materialer, som træ, papir, tekstiler (A-klassen), væsker som olie, benzin, maling (B-klassen) og gas (C-klassen).

Hvad indebærer Housegards tryghedsgaranti?

Housegards tryghedsgaranti gælder for alle brandslukkere fra Housegard og Firephant. Den gør det muligt for dig at få en ny brandslukker gratis, hvis du er tvunget til at bruge den du har købt tidligere.

Tryghedsgarantien gælder hvis du opfylder følgende krav:

 • Hvis du har købt en brandslukker fra Housegard
 • Registreret din brandslukker på Housegards hjemmeside senest 6 måneder fra indkøbsdatoen
 • Har været tvunget til at bruge brandslukkeren inden 5 år fra købsdatoen
 • Anmeldt branden til dit forsikringsselskab
Gælder Housegards tryghedsgaranti for alle brandslukkere?

Ja, samtlige brandslukkere fra Housegard har Tryghedsgaranti: pulverslukkere, kulsyreslukkere (CO2), skumslukkere samt alle brandslukkere fra Housegards varemærke Firephant.

Tryghedsgarantien gælder dog ikke andet slukkeudstyr, som brandtæpper og Housegard FireStopper slukkespray.

Kan alle tilmelde sig Housegards tryghedsgaranti?

Alle kan tilmelde sig Tryghedsgarantien, men du skal oplyse dit CPR-nummer og hvis ulykken er ude skal du kunne fremvise en kopi af din forsikringssag på hændelsen/ulykken og evt. billeder.

For at garantien skal gælde skal du kunne bevise at du har været udsat for brand. Vi kan derfor anmode om at du fremviser en kopi af din forsikringssag som bevis på at du har været udsat for brand, samt et billede af den Housegard brandslukker som blev anvendt til slukke branden. Tryghedsgarantien gælder i fem år fra indkøbsdatoen.

Hvor længe gælder Housegards tryghedsgaranti?

Tryghedsgarantien gælder i fem år fra indkøbsdatoen og du skal registre din brandslukker senest 6 måneder efter indkøbsdatoen på vores hjemmeside. Husk at gemme kvitteringen.

View all
Røgalarm
Mister den serieforbundne røgalarm programmeringen ved batteriskifte eller når batterierne tages ud?

Nej.

Hvis man trænger til at udskifte batteri i en serieforbundet røgalarm, kan signalet så høres fra alle røgalarmer?

Signalet for lav batterispænding kan kun høres fra den aktuelle røgalarm, hvor batteriet skal udskiftes i.

Et bip hvert 45 sekund ved udskiftning af 9 volt batterier, og et bip hvert 60 sekund for udskiftning af AA-batterier.

Kan man se hvilken af de serieforbundne røgalarmer der har alarmeret?

Ja, mens alarmen er i gang, vil begge lysdioder blinke rødt, på den der var årsagen til alarmen.

Når alarmen er stoppet, kan man ikke se hvilken en der har startet alarmeringen.

Kan man montere en trådløs røgalarm i en garage, anneks eller anden bygning, der ikke er i direkte forbindelse med boligen?

Ud fra sikkerhedshensyn og for at sikre den trådløse kommunikation mellem trådløse røgalarmer i et system, anbefales det ikke, at installere trådløse røgalarmer i bygninger, der ikke er direkte forbundet med boligen.

I hvilke rum og hvor i lokalet skal jeg placere røgalarmer?

Når det gælder røgalarmer anbefaler MSB (Myndigheden for samfundsbeskyttelse og beredskab), at der bør forefindes mindst en fast installeret røgalarm eller anden tilsvarende anordning i en bolig.

En røgalarm overvåger et areal på ca. 40 m², dette kan dog variere afhængigt af planløsning og antal rum i hjemmet. Afstanden mellem to røgalarmer bør ikke overstige mere end 12 meter og der bør findes mindst en røgalarm pr. etage. Røgalarmer placeres i loftet, mindst 1 meter fra væggen, udenfor hvert soveværelse og langs med den væg der fører fra soveværelset og ud af hjemmet. Tænk på at lukkede døre kan gøre det svært at høre om en røgalarm alarmerer udenfor eller i værelset. Varm røg stiger opad, så placér røgalarmer højest oppe i loftet over trappen. Undgå at placere røgalarmer i køkken tæt ved komfuret, på badeværelser, tæt ved vinduer, ved loftarmaturer eller i rum hvor de let kan forårsage falsk alarm.

For en øget tryghed i hjemmet er Housegards røgalarmer for trådløs serieforbindelse et rigtig godt alternativ. Hvis en røgalarm alarmerer, så alarmerer alle de andre også. Ved at sammenkoble flere røgalarmer, får du en sikker brandbeskyttelse.

Røgalarmen alarmerer pludseligt uden årsag?

Årsagen kan være støv i detekteringskammeret, elektromagnetiske felter, temperatursvingninger, luftbevægelser.

 • Hvis røgalarmen er støvet, rengøres den ved at støvsuge udvendigt langs åbningerne. Anvend plastmundstykke for at undgå risiko for statisk elektricitet.
 • Hvis røgalarmen er placeret for tæt ved en lyskilde eller lignende med elektromagnetisk felt, vælg en ny placering.
 • Hvis røgalarmen er placeret et sted hvor der er risiko for kraftige temperatursvingninger, vælg en ny placering.
 • Hvis røgalarmen er placeret ved luftstrømninger, eksempelvis tæt ved et vindue eller dør, vælg en ny placering.
 • Hvis røgalarmen er placeret tæt ved vanddamp fra badeværelse, vaskerum eller lignende, vælg en ny placering.
En eller flere røgalarmer alarmerer straks når batterierne isættes?

Problemet er højst sandsynligt støv og snavs i detekteringskammeret, dette kan være sket under produktionen eller senere. Er røgalarmen helt ny, er det sikkert sket under produktionen.

Alarmen udløses af at partikler detekteres i røgalarmens detekteringskammer. Hvis der kommer støv i detekteringskammeret, kan røgalarmens funktion sættes ud af drift. Dette kan løses enkelt, ved at rengøre røgalarmen med en støvsugning udvendigt langs åbningerne. Anvend plastmundstykke for at undgå risiko for statisk elektricitet. Hvis røgalarmen ikke virker trods rengøring, skal den udskiftes.

De serieforbundne røgalarmer kommunikerer ikke med hinanden, men de virker individuelt når testknappen trykkes ind?

Højst sandsynligt, er dette fordi de ikke er programmeret korrekt. Gå programmeringen igennem, trin for trin.

 • Montér batterierne, tjek at alle batterierne er vendt med rigtig polaritet.
 • Når batterierne er monteret, test hver røgalarm hver for sig, ved at trykke på testknappen.
 • Fjern gammel programmering fra hver røgalarm.
 • Vælg en røgalarm som hovedenhed og programmér den sammen med hver røgalarm i systemet.
 • Test systemet.
 • Hvis en røgalarm fortsat ikke virker, skal den udskiftes med en ny.
 • For en detaljeret programmeringsinstruktion, klik her.
Hvordan tester og vedligeholder man en røgalarm?

Røgalarmer kræver minimal vedligeholdelse, trods dette er det ofte manglende vedligeholdelse der er den mest almindelige fejlårsag. Røgalarmen skal testes regelmæssigt, batteriet skal udskiftes rutinemæssigt og rengøring skal ske regelmæssigt. Test udføres ved at trykke testknappen ind i nogle sekunder, røgalarmen skal svare ved at alarmere. Alarmsignalet skal være af fuld styrke ved test. Du kan også teste røgalarmen med specialproduceret testgas eller med testtændstikker.

Rengør røgalarmen ved at støvsuge udvendigt langs åbningerne, for at fjerne støv og snavs. Anvend plastmundstykke for at undgå risiko for statisk elektricitet.

Hvordan ser man om røglarmen er godkendt?

Alle røgalarmer som sælges, skal være godkendte og testet efter Europastandard EN14604. Ved køb, tjek om godkendelsesnummeret er angivet på røgalarmen. Nummeret henviser til testrapporten og ser ud som følgende: (1134-CPD-059 EN14604 År: XX)

Røgalarmen alarmerer uden årsag om natten?

Hurtige temperaturskift kan forårsage falsk alarm. Hvis der kommer koldt luft ind i boligen gennem vindue, ventilationsrist eller lignende, kan røgalarmen give falsk alarm. Vælg en anden placering.

Hvor lang levetid har en røgalarm?

Røgalarmer bør udskiftes efter 10 år. Tilsmudsning giver flere falske alarmer (hypersensitiv), hvilket ofte øger risikoen for at man tager batteriet ud for at slippe for lyden, med en frakoblet ikke fungerende røgalarm som resultat.

Røgalarmen bipper hvert minut?

Det er et signal der viser at batterispændingen er lav og at batteriet skal udskiftes. Skift batteriet rutinemæssigt, gerne en bestemt dag hvert år.

Hvor mange Housegard trådløse røgalarmer kan serieforbindes?

Origo: Op til 30 stykker.

System Link: Op til 32 stykker.

Hvor ofte skal jeg udskifte batteri i min røgalarm?

Drifttiden varierer afhængigt af hvilken type batteri du har. Zink carbon holder 8-12 måneder, alkaline ca. 2 år og lithium ca. 6 år.

Batteriets driftstid afhænger også af temperatursvingninger, tilsmudsning, hvor gammel røgalarmen er og hvor ofte alarmen går. Røgalarmen giver alarm ved lav batterispænding og så skal batteriet udskiftes. Test røgalarmen mindst en gang /måned ved at trykke testknappen ind.

Skal jeg udskifte min røgalarm eller holder den evigt?

Housegard røgalarmer har en driftstid på ca. 10 år. Efter den tid anbefaler vi, at du udskifter den med en ny røgalarm fra Housegard.

Hvordan kan jeg stole på at røgalarmen virker, skal jeg teste den regelmæssigt?
Skal man have røgalarmer i alle rum?

Nej, det er ikke nødvendigt. En røgalarm dækker et areal på ca. 40m2. Læs gerne mere, om anbefalingerne til hvor og hvordan man skal placere røgalarmer i hjemmet, under Brandsikkerhedsguiden.

Hvor stort et areal dækker en røgalarm?

Ca. 40 m2. Læs gerne mere, om anbefalingerne til hvor og hvordan man skal placere røgalarmer i hjemmet, under Brandsikkerhedsguiden.

View all
Brandtæppe
Hvad er en brandtæppe?

Et brandtæppe anvendes til at slukke mindre brande på vandrette flader og er et godt supplement til en brandslukker.

Hvordan bruger man et brandtæppe?

Brandtæppet anvendes ved at man lægger tæppet ud over branden og på den måde kvæler den. Hurtigt og effektivt.

Perfekt som supplement til 6 kg pulverbrandslukker i køkkenet.

Starter en brand skal du bare hive i de sorte remme, så komme tæppet ud af indpakningen. Derpå udfoldes tæppet enkelt og det lægges over ilden. Brandtæppet er fremstillet af et brandsikkert materiale, der ikke “kan” brænde. Når tæppet er placeret over ilden, kvæles ilttilførslen til branden og den slukker sig selv.

View all