•  Housegard: Brandbeskyttelse for boliger og virksomheder.
GODT AT VIDE OM

BRANDSLUKKERE

Forskellige typer af slukkemidler

Ved valg af brandslukkere er en af nøglefaktorerne for hurtig og effektiv brandbekæmpelse, at vælge det rigtige slukkemiddel til den rigtige opgave.

Der findes hovedsagligt fire typer slukkemidler: pulver, skum, kulsyre og vand. Generelt kan man sige, at valget af slukkemiddel i høj grad er bestemt af aktivitet på stedet eller baseret på de typer af brande der kan opstå. Kan derfor være nødvendigt med en kombination af flere typer. Når man tager højde for de forskellige slukningsmidler’s egenskaber, og at brugeren bliver bekendt med disse og hånd hæver effekten , vil man være i stand til at udføre en hurtig og effektiv slukning.


Her kan du finne detaljert informasjon om:

Pulverslukkere
Skumslukkere
Kuldioxidslukkere


Brandklasse angiver den type brand du kan slukke

Alle brandslukkere er godkendt til en eller flere brandklasser i henhold til slukkerens anvendelse. Brandklassen angiver den type brande, du kan slukke. Klasser er angivet med piktogrammer, se beskrivelsen nedenfor.

A klassen | Faste organiske materialer som træ, papir, textiler og lignende.
B Klassen | Ildfarlige væsker som olie, benzin, lak, maling og lignende.
C Klassen | Gas brande som f.eks. propan, metan, butan.
D Klassen | Metalbrande.
F Klassen | Friturebrande i f.eks. madolie, fritureolie og fedt.

Elektriske brande – Alle Housegard brandslukkere kan slukke brande i anlæg op til 1000 V, sikkerhedsafstanden er 1 meter.

Nordiske tillæg – I norden kræves der også test af brandslukkeren i temperaturer ned til – 30°C. Alle Housegard brandslukkere, ud over skumslukkere, kan anvendes i temperaturer fra – 30°C til + 60°C.

Effektklassen angir hvor stor brann brandslukkeren kan slokke

Effektklassen angir hvor effektiv slokkeren er, eller hvor stor brann den kan slokke. Man kan sige, at jo højere tallet er, jo større brand kan slukkes. Slukkeeffekten kan være afgørende.

Slokkeeffekt betyr det samme som effektklasse, dette er et mål på hvor stor brann slokkeren klarer å slokke i: A-organiske materialer, B-brennbare væsker samt C-gassbranner. Se alltid etter effektklassen når du velger brannslokker, den kan variere kraftig fra leverandør til leverandør. Slokkeeffekten avgjøres blant annet av kvaliteten på slokkepulveret og sylindervolumet. For en vanlig husholdning er det først og fremst A klassen som er viktig, den angir hvor effektivt apparatet er til å slokke branner i trevirke, papir, tekstiler osv.

Alle brandslukkere har en alfanumerisk tal knyttet til de forskellige brandklasser. Det alfanumerisk tal angiver, hvor stor en brand en brandslukker kan slukke inden for de forskellige klasser. I princippet, kan man sige, at jo højere tallet er, jo større brand kan slukkes. Effektklassen kan variere meget, afhængig af brandslukkere, slagvolumen og slukningsmidler ingredienser og kvalitet. Housegard 55A har den højeste slukke effekt, hvilket betyder, at den kan slukke 60 % større brande, i forhold til en brandslukker med lavere slukkeeffekt (34A).

Effektklassen 233B innebærer at slokkeren under godkjenning har slokker et bål bestående av 233 liter brennbar væske.

Alfanumerisk* = nummer + bogstav

Eftersyn af brandslukkere

En brandslukker, der ikke vedligeholdes regelmæssigt, giver en falsk følelse af sikkerhed. Service og eftersyn, skal udføres i henhold til dansk standard for vedligeholdelse og genopfyldning af brandslukkere SS- 3656:e.

  • Trykmåleren skal være i det grønne område.
  • Slangen skal være monteret og ubeskadiget.
  • Plomberingen skal være intakt.