•  Housegard: Brandbeskyttelse for boliger og virksomheder.
FAKTA

Godt at vide om forskellige typer af detektorer

Røgalarm

Røgalarmer reagerer på partikler i luften, ikke på temperatur eller gas. Eksempelvis er røg, damp, stegeos, støv, små insekter, vindpust eller kondens forårsaget af temperatursvingninger. Ofte er de miljømæssige årsager til, at en røgalarm reagerer.

Temperaturalarm

Temperatur alarm alarmerer ved 58°C og bør placeres i områder, hvor røgalarmer giver normalt falske alarmer. Typiske placeringer kan være vind, garage, kælder, depotrum, osv., hvor det er koldt, fugtigt eller støvet. Temperaturalarmen bruges som et supplement til optiske eller ioniske røgdetektorer.

CO-alarm

CO alarmer alarmerer på CO- gas (carbonmonoxid , kuldioxid eller kulilte ). CO-gas dannes ved ufuldstændig forbrænding af kul eller kulstoff orbindelser (træ, benzin, diesel, paraffin). CO er farveløs, lugtfri, brandbar og en meget giftig gas. Carbonmonoxid er lettere end luft, så CO alarmen skal monteres i loftet.

Gasalarm

Gasalarmer reagerer på naturgas og bygasser. For naturgas tæller metan, butan og propan gasser, mens by gas f.eks.er den gas, der anvendes til komfurer i hjemmet. Gas er tungere end luft og detektoren skal monteres i gulvhøjde.

Sådan vedligeholder du din røgalarm.

Test din røgalarm en gang om måneden.
Udskift røgalarmbatteriet en gang om året.
Skift til en ny røgalarm hvert 10. år.

Placering af røgalarmer

Placeringen af en røgalarm er vigtigt for en tidlig alarmering, men også for at undgå uønskede alarmer.

Tænk på dette når du placerer dine røgalarmer:

  • En røgalarm overvåger et areal på ca. 40 m², noget der kan variere alt efter planløsning og antal rum.
  • En røgalarm placeres i loftet mindst en meter fra væggen. Hvis dette ikke er muligt, installeres røgalarmen på væggen, mindst 1 meter fra hjørnet og mindst 10-15 cm fra loftet.
  • Afstanden mellem to røgalarmer bør ikke overstige mere end 12 meter.
  • Der bør findes mindst en røgalarm pr. etage.
  • Varm røg stiger opad, så placér røgalarmer højest oppe i loftet over trappen.
  • Montér røgalarmer i rum hvor der findes en brandrisiko (bryggers, TV-rum, kontor).
  • Montér røgalarmer udenfor hvert soveværelse og langs den væg der leder fra soveværelset og ud af boligen. Tænk på, at hvis man sover tungt og med lukkede døre, er det svært at høre om en røgalarm alarmerer udenfor eller i værelset.
  • I kælderen bør røgalarmen være monteret længst nede i trappeopgangen.
  • Undgå at placere røgalarmer i køkken, på badeværelser, tæt ved vinduer, ved loftarmaturer eller i rum hvor de let kan forårsage falsk alarm.

OBS! Røg stiger opad og røgalarmer bør derfor placeres i loftet hvor de alarmerer hurtigst. Placer røgalarmen mindst 0,5 meter fra væggen for at undgå, at luftstrømme starter alarmen. Ved montering i forbindelse med loft til kip, skal alarmen placeres 1 meter horisontalt fra spidsen af loftet.

Test din røgalarm!

Test gerne din røgalarm en gang om ugen, ved at trykke testknappen ind. Test altid din røgalarm efter længere fravær fra hjemmet. Rengør alle røgalarmer 1-2 gange pr. år, ved at støvsuge udvendigt langs åbningerne. Anvend plastmundstykke for at undgå risiko for statisk elektricitet.

Hvor ofte skal jeg udskifte batteri i min røgalarm?

Drifttiden varierer afhængigt af hvilken type batteri du har. Zink carbon holder 8-12 måneder, alkaline ca. 2 år og lithium ca. 6 år. Batteriets driftstid afhænger også af temperatursvingninger, tilsmudsning, hvor gammel røgalarmen er og hvor ofte alarmen går. Røgalarmen giver alarm ved lav batterispænding og så skal batteriet udskiftes.

Sådan undgår du falsk alarm

At din røgalarm giver falsk alarm vil føles frustrerende, især hvis det sker om natten. Årsagerne til en falsk alarm kan være mange, men ofte er de lette at rette.

De mest almindelige årsager til falsk alarm, er damp eller fugtig luft. Det kan skyldes at røgalarmen er placeret for tæt ved f.eks. badeværelse, vaskemaskine, tørrerum eller andre kilder der afgiver meget fugt. Andre årsager der kan forårsage falsk alarm, er pludselig fald i temperaturen og støv, f.eks når røgalarmen er placeret for tæt ved et vindue eller i støvede miljøer.