•  Housegard: Brandbeskyttelse for boliger og virksomheder.
GUIDE

Hvis ulykken er sket

Red, advar, alarmer & sluk

Selv hvis man forsøger at undgå risikoen for brand og har en god brandbeskyttelse i hjemmet, kan man aldrig beskytte sig 100 procent. Hvis en brand bryder ud, kan det være afgørende at man handler på den rigtige måde. Der findes fire trin, som det anbefales at følge, hvis det begynder at brænde, men som altid er det den unikke situation der afgør hvordan man bør agere.

1. Red

I første omgang er det vigtigst at redde de personer som er i livsfare, uden at man for at opnå dette, ikke selv løber en for stor risiko. Tænk på at den giftige røg altid stiger opad, det er derfor vigtigt at bevæge sig under røgen nede ved gulvet, hvor det er lettere at ånde og se.  Luk alle døre på vejen ud, derved forhindres branden i at bredde sig hurtigt. Sikkert ude, er det godt hvis der findes en aftalt mødeplads, hvor alle kan samles.  Gå aldrig ud i en røgfyldt trappeopgang, da røgen der hurtigt bliver meget tyk og giftig. Bliv i stedet i boligen og ring 112.


2. Advar

Advar alle i nærheden, som kan tænkes at blive berørt af branden, så de også får tid til at komme i sikkerhed.


3. Alarmer

Udløs brandalarmen hvis der findes en og ring alarmnummeret 112. Forsøg at afgive en så hurtig og korrekt information som muligt, om hvad der er sket.


4. Sluk

Når du er sikker på at alle er ude af boligen, kan du påbegynde slukningsarbejdet. Sørg for, at du retter slukkemidlet mod flammens udgangspunkt (gløden).