•  Housegard: Brandbeskyttelse for boliger og virksomheder.

Tag ansvar for brandsikkerheden!

Vedligeholdelse af brandslukkere til privat brug:

Som privatperson kan du nemt udføre vedligeholdelsen af din brandslukker. At aflevere en brandslukker til periodisk undersøgelse  er ofte dyrere end at købe en ny. En brandslukker, der ikke regelmæssigt vedligeholdes, giver en falsk tryghed i hjemmet.


1: Er brandslukkeren i god stand?

Brandslukkeren skal fremstå fejlfri og uden synlige skader. Hvis brandslukkeren har fejl, defekter eller fremstår rusten skal den udskiftes eller du kan kontakte et firma, der kan servicere brandslukkeren.

2: Kontroller trykket/manometeret

Manometernålen skal stå i det grønne område! Hvis manometernålen derimod er i det røde område, skal du købe en ny brandslukker eller kontakte et firma, der kan servicere brandslukkeren.

3: Vend ildslukkeren på hovedet

Vend din pulverslukker på hovedet et par gange om året, så pulveret ikke pakker sig sammen i bunden. Hvis du kan høre pulveret drysse inde i beholderen, er det et plus. Skumslukkere og kuldioxidslukkere behøver ikke drejes.

En skumslukker eller pulverslukker skal afleveres til periodisk servicering  hos et brandsikkerhedsfirma hvert 5. år eller udskiftes. Kuldioxidslukkere skal afleveres til periodisk servicering eller udskiftes efter 10 år. Hvis du vil bortskaffe din brandslukker, kan du som privatperson aflevere den gratis til en genbrugsstation.


Kontrol af brandslukkere der bruges professionelt:

Hos følgende firmaer kan du få serviceret dine Housegard brandslukkere:


Firesafe

Damgårdvej 12A, 5500 Middelfart

Telefon: +45 40 72 20 07


ABFU Brand og Førstehjælp ApS

Aspen 16, 4000 Roskilde

Telefon: +45 21 63 30 04


Studsgaard Safety - Fire & Liftingdivision A/S

Langerak 57, 9900 Frederikshavn

Telefon: +45 98 42 72 66


DS Brandsikring

Håndværkerbyen 13, 2670 Greve

Telefon: +45 21 74 26 60