•  Housegard: Brandbeskyttelse for boliger og virksomheder.
GUIDE

Brandbeskyttelse til bilen


Sådan brandsikrer du din bil

Bilbrande på vejen der ikke er påsatte, har oftest årsag i lækkende brændstofslanger eller kortslutninger i elsystemet. Bilbrande på værksteder har derimod oftest årsag i forkert svejsearbejde.


Anbefalelse

I en bil anbefaler SVEBRA (Svenska Brandskyddsföretag) (svensk myndighed), at der findes en godkendt 2 kg pulverbrandslukker med en effektivitetsklasse (slukkeeffekt) på mindst 13A – 70B C. Housegards 2 kg pulverslukkere har en noget højere slukkeeffekt, 13A – 89B C, hvilket er den højeste på markedet. Det er dog vigtigt at undersøge hos det aktuelle forsikringsselskab, hvad der er gældende for forsikringen mv. Normalt er 2 kg pulverbrandslukkere godkendte, men i visse tilfælde kan et forsikringsselskab kræve at der findes en større brandslukker.

Et supplement til pulverbrandslukkeren, ved mindre brande, er FirePal slukningsspray – brandbekæmpelse på flaske. FireStopper slukningsspray er en mindre flaske på 600 ml. Den kan slukke mindre brande i organisk materiale, brandfarlige væsker og elektriske apparater.

Tjekliste

Brandsläckare: 2 kg pulver

Supplement med: 

Slukkespray FireStopper

Brandtæppe 120 x 180 cm


Husk på!

I Europa er kravene til det sikkerhedsudstyr, der skal transporteres i bilen, ofte anderledes end i Danmark. I nogle lande, f. eks Spanien og Belgien, skal en ildslukker altid medtages i bilen.